Viettel Hải Phòng – Miễn phí lắp đặt internet cáp quang FTTH Viettel tại Hải Phòng – Viettel Hải Phòng – Miễn phí lắp đặt internet cáp quang FTTH Viettel tại Hải Phòng

Đăng ký số đẹp điện thoại cố định có dây Viettel Hải Phòng - Viettel Hải Phòng - Miễn phí lắp đặt internet cáp quang FTTH Viettel tại Hải Phòng

Đăng ký số đẹp điện thoại cố định có dây Viettel Hải Phòng

Viettel Hải Phòng xin kính gửi tới quý khách hàng dải số điện thoại cố định với chương trình khuyến mại :

Miễn phí gọi nội hạt và 100 phút di động Viettel /tháng trong vòng 12 tháng.

Khách hàng có thể chọn 1 trong 2 hình thức :

+ Hoặc mua số với giá Tấm Lòng Việt ( TLV – cột 4 )

+ Hoặc cam kết sử  dụng số với mức cước tối thiểu hàng tháng ( cột 5 ) trong thời gian cam kết ( cột 6 ).

Dải số điện thoại cố định có dây PSTN

STT

SỐ ISDN

TRẠNG THÁI

TLV

CK

thời gian CK

1

316250101

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

2

316250111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

3

316250202

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

4

316250246

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

5

316250250

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

6

316250303

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

7

316250404

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

8

316250505

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

9

316250606

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

10

316250707

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

11

316250777

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

12

316250808

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

13

316250909

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

14

316250999

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

15

316251100

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

16

316251133

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

17

316251144

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

18

316251155

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

19

316251166

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

20

316251177

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

21

316251188

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

22

316251212

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

23

316251234

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

24

316251251

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

25

316251313

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

26

316251414

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

27

316251515

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

28

316251616

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

29

316251717

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

30

316251777

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

31

316251818

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

32

316251919

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

33

316252020

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

34

316252111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

35

316252121

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

36

316252211

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

37

316252222

Số mớiSố đẹp PSTN 4,000,000

150k

24t

38

316252255

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

39

316252266

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

40

316252277

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

41

316252321

Số mớiSố đẹp PSTN 2,000,000

130k

18t

42

316252323

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

43

316252345

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

44

316252424

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

46

316252727

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

47

316252929

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

48

316253030

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

49

316253111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

50

316253131

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

51

316253232

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

52

316253253

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

53

316253300

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

54

316253311

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

55

316253322

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

56

316253333

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

57

316253344

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

58

316253355

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

59

316253366

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

60

316253377

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

61

316253388

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

62

316253399

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

63

316254111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

64

316254242

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

65

316254254

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

66

316254343

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

67

316255111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

69

316255333

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

72

316255500

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

73

316255522

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

74

316255544

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

75

316255551

Số mớiSố đẹp PSTN 400,000

100k

18t

76

316255552

Số mớiSố đẹp PSTN 400,000

100k

18t

77

316255553

Số mớiSố đẹp PSTN 400,000

100k

18t

78

316255556

Số mớiSố đẹp PSTN 400,000

100k

18t

79

316255566

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

80

316255577

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

81

316255585

Số mớiSố đẹp PSTN    1,000,000

100k

18t

82

316255655

Số mớiSố đẹp PSTN    1,000,000

100k

18t

85

316255777

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

87

316256060

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

88

316256111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

89

316256161

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

90

316256363

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

92

316256464

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

93

316256600

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

94

316256611

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

95

316256622

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

96

316256633

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

97

316256655

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

98

316256677

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

99

316256767

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

100

316256777

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

101

316256969

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

102

316257070

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

103

316257171

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

104

316257257

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

105

316257272

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

106

316257333

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

107

316257373

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

108

316258080

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

109

316258111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

110

316258181

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

111

316258258

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

112

316258282

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

113

316258333

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

114

316258383

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

116

316259090

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

117

316259111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

118

316259191

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

119

316259259

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

120

316259292

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

121

316259333

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

122

316259393

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

123

316260000

Số mớiSố đẹp PSTN 2,000,000

130k

18t

124

316260022

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

125

316260055

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

126

316260111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

127

316260123

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

128

316260202

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

130

316260303

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

131

316260333

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

132

316260606

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

133

316260777

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

134

316260808

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

135

316260909

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

136

316261100

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

137

316261144

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

139

316261261

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

140

316261313

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

141

316261357

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

143

316261515

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

144

316261616

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

145

316261717

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

146

316261777

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

147

316261818

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

148

316261919

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

149

316261999

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

150

316262727

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

151

316262728

Số mớiSố đẹp PSTN 2,000,000

130k

18t

152

316262777

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

153

316262828

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

154

316262929

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

155

316262999

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

156

316263030

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

157

316263111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

158

316263131

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

159

316263232

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

160

316263263

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

161

316263300

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

162

316263311

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

163

316263322

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

164

316263333

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

165

316263344

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

166

316263355

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

167

316263366

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

168

316263377

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

169

316263388

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

170

316263399

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

171

316263434

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

172

316263456

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

173

316263535

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

174

316263555

Số mớiSố đẹp PSTN    1,000,000

100k

18t

175

316263579

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

176

316263636

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

177

316263646

Số mớiSố đẹp PSTN    1,000,000

100k

18t

179

316263737

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

180

316263777

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

181

316263838

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

182

316263888

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

183

316263939

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

184

316263999

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

186

316265500

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

187

316265511

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

188

316265522

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

189

316265533

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

190

316265544

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

191

316265555

Số mớiSố đẹp PSTN 8,000,000

250k

36t

192

316265566

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

193

316265656

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

194

316265678

Số mớiSố đẹp PSTN 2,000,000

130k

18t

195

316265757

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

196

316265777

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

197

316265858

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

198

316265959

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

201

316266111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

204

316266333

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

206

316266366

Số mớiSố đẹp PSTN    1,000,000

100k

18t

208

316266466

Số mớiSố đẹp PSTN    1,000,000

100k

18t

209

316266555

Số mớiSố đẹp PSTN    1,000,000

100k

18t

211

316266566

Số mớiSố đẹp PSTN    1,000,000

100k

18t

212

316266600

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

213

316266611

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

214

316266622

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

215

316266633

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

216

316266644

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

217

316266655

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

218

316266677

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

219

316266688

Số mớiSố đẹp PSTN 3,000,000

150k

24t

220

316266699

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

221

316266766

Số mớiSố đẹp PSTN    1,000,000

100k

18t

223

316266777

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

224

316266789

Số mớiSố đẹp PSTN 3,000,000

150k

24t

225

316266866

Số mớiSố đẹp PSTN    1,000,000

100k

18t

226

316266868

Số mớiSố đẹp PSTN 3,000,000

150k

24t

227

316266888

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

228

316266966

Số mớiSố đẹp PSTN    1,000,000

100k

18t

230

316266999

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

232

316267070

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

233

316267111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

234

316267171

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

235

316267267

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

236

316267272

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

237

316267333

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

238

316267373

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

240

316268080

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

241

316268111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

242

316268168

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

243

316268181

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

244

316268282

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

245

316268333

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

246

316268368

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

247

316268383

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

249

316269090

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

250

316269111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

251

316269191

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

252

316269292

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

253

316269333

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

254

316269393

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

255

316270000

Số mớiSố đẹp PSTN 2,000,000

130k

18t

256

316270022

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

257

316270044

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

258

316270077

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

259

316270099

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

260

316270101

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

261

316270111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

262

316270123

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

263

316270202

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

264

316270270

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

265

316270303

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

266

316270333

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

267

316279090

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

268

316279111

Số mớiSố đẹp PSTN 300,000

100k

18t

269

316279191

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

270

316279279

Số mớiSố đẹp PSTN 5,000,000

200k

24t

271

316279292

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

272

316279333

Số mớiSố đẹp PSTN      500,000

100k

18t

273

316279393

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

274

316279494

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

275

316279555

Số mớiSố đẹp PSTN    1,000,000

100k

18t

276

316279595

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

277

316279666

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

278

316279696

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

280

316279797

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

281

316279888

Số mớiSố đẹp PSTN    1,500,000

130k

18t

282

316279898

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

283

316279900

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

284

316279911

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

285

316279922

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

286

316279933

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

287

316279944

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

288

316279955

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

289

316279966

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

290

316279977

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t

291

316279988

Số mớiSố đẹp PSTN 1,200,000

130k

18t