Hóa Đơn Điện Tử Viettel tại Hải Phòng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

VIETTEL HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Chính sách giá bán dịch vụ hóa đơn điện tử Viettel Hải Phòng

TT Gói cước Số lượng Hóa đơn của gói Giá bán trọn gói (VNĐ)
1 DT300 300 326.700
2 DT500 500 451.000
3 DT1.000 1,000 704.000
4 DT2.000 2,000 1.056.000
5 DT3.000 3,000 1.485.000
6 DT5.000 5,000 2.255.000
7 DT7.000 7,000 3.003.000
8 DT10.000 10,000 3.740.000
9 DT20.000 20,000 6.380.000
10 DT-max 1,000,000 319.000.000

Phí khởi tạo hóa đơn điện tử Viettel lần đầu : 1.000.000

Phí chữ ký số mềm chuyên ký hóa đơn điện tử Viettel

Gói cước 1 năm 2 năm 3 năm
Giá bán 880.000 1.760.000 2.640.000

Lưu trữ miễn phí hóa đơn đã phát hành trên hệ thống Viettel trong vòng 10 năm.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  0982 409 608 – 0969 66 58 68