Tin nổi bật
Truyền hình Internet
Dịch vụ NextTV truyền hình theo yêu cầu Viettel Hải Phòng

Dịch vụ NextTV truyền hình theo yêu cầu Viettel Hải Phòng

No Comment

 

Hiện nay Viettel Hải Phòng đã  cung cấp trở lại  dịch vụ truyền hình  NextTV dành cho tất cả các đối tượng khách hàng, cụ thể như  sau: 1. Gói cước cơ bản: Tên gói cước Basic K+ Basic

Back to Top